TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

Położna POZ

Położna POZ sprawuje kompleksową opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem (do 2 miesiąca życia) . Opieka ta jest realizowana w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.