TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

GABINET ZABIEGOWY

Podanie leku: doustnie, wziewnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie

Szczepienia ochronne

Wykonywanie testów diagnostycznych

Badanie poziomu glukozy z krwi włośniczkowej

Badanie moczu/10 parametrów/

Płukanie uszu

Drobne zabiegi chirurgiczne

Toaleta rany, opatrunki

EKG spoczynkowe

Spirometria

EKG Metodą Holtera

24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego krwi

Pomiar parametrów życiowych: RR, TT, pulsoksymetria, temperatura ciała