TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

REJESTRACJA

Do lekarza POZ można zarejestrować się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich- na określony dzień i godzinę w rejestracji przychodni, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 18:00.

Tel.: 33 851 40 23

Tel.: 33 851 43 66

Rejestracja telefoniczna rozpoczyna się od godziny 7:30. Prosimy pamiętać, że personel rejestracji dokłada wszelkich starań by odebrać każdy telefon, dzieląc czas pomiędzy dzwoniących oraz czekających „przed okienkiem”. Przygotowaliśmy dla państwa dwie linie telefoniczne, których numery umieszczone są powyżej.

Pacjent zgłaszając się do rejestracji powinien potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy.

W przypadku dzieci do lat 18, objętych obowiązkiem szkolnym, wystarczy aktualna legitymacja szkolna.

Obywatele Unii Europejskiej powinni posiadać kartę EKUZ.

W razie braku dokumentu potwierdzającego uprawnienie, ubezpieczony pacjent może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczenia.