TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

STANY NAGŁE

W stanach zagrożenia życia pomocy udziela Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, należy zadzwonić:

- z telefonu stacjonarnego na numer 999,

- z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.


Stany nagłe , bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

- utrata przytomności,

- zaburzenia świadomości,

- drgawki,

- nagły, ostry ból w klatce piersiowej,

- nasilona duszność,

- nagły ostry ból brzucha,

- uporczywe wymioty,

- gwałtownie postępujący poród,

- ostre i nasilone reakcje uczuleniowe
  (wysypka, duszność będąca efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta),

- zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,

- rozległe oparzenia,

- agresja spowodowana chorobą psychiczną.