TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

WYKAZ BADAŃ LABOLATORYJNYCH W POZ

Badania hematologiczne: (Kliknij aby rozwinąć)

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,

- płytki krwi,

- retykulocyty,

- odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),

- poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: (Kliknij aby rozwinąć)

- sód,

- potas,

- wapń całkowity,

- żelazo,

- stężenie transferyny,

- mocznik,

- kreatynina,

- glukoza,

- test obciążenia glukozą,

- białko całkowite,

- proteinogram,

- albumina,

- białko C- reaktywne (CRP),

- kwas moczowy,

- cholesterol całkowity,

- cholesterol- HDL,

- cholesterol- LDL,

- triglicerydy (TG),

- bilirubina całkowita,

- bilirubina bezpośrednia,

- fosfataza alkaliczna (ALP),

- minotransferaza asparaginianowa (AST),

- aminotransferaza alaninowa (ALT),

- gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),

- amylaza,

- kinaza kreatynowa (CK),

- fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

- czynnik reumatoidalny (RF),

- miano antystreptolizyn O (ASO),

- hormon tyreotropowy (TSH),

- antygen HBs- AgHBs,

- VDRL.

Badania moczu: (Kliknij aby rozwinąć)

- ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,

- ilościowe oznaczanie białka,

- ilościowe oznaczanie glukozy,

- ilościowe oznaczanie wapnia,

- ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału: (Kliknij aby rozwinąć)

- badanie ogólne,

- pasożyty,

- krew utajona - metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia: (Kliknij aby rozwinąć)

- wskaźnik protrombinowy (INR),

- czas kaolinowo- kefalinowy (APTT),

- fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne: (Kliknij aby rozwinąć)

- posiew moczu z antybiogramem,

- posiew wymazu z gardła,

- ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.