TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

INFORMACJE OGÓLNE:

Poradnia Medycyny Pracy świadczy usługi medyczne związane z zapobieganiem chorobom zawodowym, a w szczególności badania profilaktyczne pracowników i badania dla celów sanitarno epidemiologicznych, orzekanie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku. Prowadzimy badania kierowców kategorii amatorskiej. Zapraszamy również uczniów, przyszłych studentów oraz wszystkich uczących się.

W swojej ofercie posiadamy również komercyjną obsługę firm w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami tj. w szczególności:

  • Przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy
  • Orzecznictwo lekarskie/wydawanie zaświadczeń/ do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach do niego wydanych.
  • Usługi są świadczone fachowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Na badania pracownicy powinni zgłaszać się w rejestracji z wypełnionym przez pracodawcę skierowaniem.