Powrót

Polityka prywatności

Data publikacji: 08-03-2021

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://ubezpieczalnia.cieszyn.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia” Šimeček-Bączek, Fiedor, Perchała, Brawański, Koźlik spółka jawna z siedzibą przy ul. Bielskiej 37, 43-400 Cieszyn, KRS: 0000490898, NIP 5482128071 oraz REGON: 072176987 (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ubezpieczalnia@neostrada.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym newslettera) osobom zainteresowanym ofertą Administratora, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych:
 • adres e-mail
 • Przekazanie danych wskazanych w ust. 5. powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi informacji marketingowych.
 • Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ubezpieczalnia@neostrada.pl
 • Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody przez użytkownika.
 • Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze
 • Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • W celu realizacji wskazanych w ust. 19 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: ubezpieczalnia@neostrada.pl
 • Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 • Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu http://ubezpieczalnia.cieszyn.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 • Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych. Korzystając dalej z serwisu akceptujesz pliki cookies oraz Politykę Prywaności. Dowiedz się więcej

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia” s.j.
ul. Bielska 37, 43-400 Cieszyn

email: rejestracja.ubezpieczalnia@gmail.com

tel.: 33 851 40 23
tel.: 33 851 43 66

fax: 33 852 08 83

Funkcję inspektora danych osobowych pełni Michał Muzyka
email:rodo@jamano.pl