TEL. 33 85 14 023
33 85 14 366


CIESZYN
UL. BIELSKA 37

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

(AOS)

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Bielska 37 Spółka Jawna

Kontakt w sprawie wynajmu lokali pod numerem telefonu 605 582 318

Witamy w Poradni Ogólnej!

Porady lekarskie udzielane są przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrów. Wszyscy lekarze uczestniczą w ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje.

Pacjenci z przewlekłymi schorzeniami (np.: nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa) zapraszani są na wizyty kontrolne co 1- 3 miesiące. Każdy lekarz, w przypadku zadowalającej kontroli choroby i dobrych wyników leczenia, może jednorazowo wypisać recepty na 3 kolejne miesiące, ustalając ich daty realizacji tak, by pacjent mógł je realizować w każdym kolejnym miesiącu (nie wszystkie od razu).
Lekarze zlecają badania dodatkowe /laboratoryjne, radiologiczne/ zgodnie z wiedzą medyczną i stanem zdrowia Pacjenta aby potwierdzić swoją diagnozę i wybór terapii. Jedynie lekarz leczący, po zbadaniu chorego, określa zakres tych badań i ocenia ich wyniki. Pragniemy uniknąć sytuacji gdy pacjent sam ocenia wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych w oderwaniu od towarzyszących objawów klinicznych i badania przedmiotowego. Jest to bardzo częsta przyczyna zaniechania diagnostyki i leczenia w bardzo poważnych schorzeniach (dobry wynik nie oznacza braku choroby!).

Gabinety lekarskie znajdują się na parterze oraz na  I piętrze. Każdy z gabinetów posiada sprzęt komputerowy umożliwiający obsługę porad, zdalne zarządzanie ruchem pacjentów, rejestrację na wizyty kontrolne, druk recept, skierowań i zaświadczeń. Urządzenia pomiarowe stanowiące wyposażenie gabinetów podlegają corocznej kontroli.

Serdecznie zapraszamy!

OPIEKA MEDYCZNA W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opieka w POZ sprawowana jest przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.

Lekarz POZ:

- Kieruje na badania laboratoryjne,

- badania wykonywane są na zlecenie lekarza i to lekarz wskaże pacjentowi pracownie lub laboratorium, które wykona zlecone badanie,

- Lekarz może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię i w tym przypadku może to być dowolna placówka , która ma podpisany kontrakt z NFZ,

- Kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala,

- Wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty,

- Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował specjalista, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę pisemną informację – o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach,

- Kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

- Kieruje na rehabilitację,

- Kieruje na leczenie uzdrowiskowe,

- Wydaje zlecenie na transport sanitarny,

- Zleca obowiązkowe szczepienia ochronne,

- Wydaje zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Źródło: www.nfz.gov.pl